Regulament Campanie Sarbatori Pascale Premii Cool

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
"SARBATORILE PASCALE TE INTAMPINA CU PREMII COOL!”
PERIOADA CAMPANIEI 06.04.2022- 30.04.2022

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Campania publicitara " SARBATORILE PASCALE TE INTAMPINA CU PREMII COOL!”
1.1. (“Campania”) este organizata si desfasurata de catre S.C. Etienne Distribution S.R.L. prin intermediul magazinului online www.saveo.ro (denumita in continuare "Organizatorul"), o societate comerciala din Romania, cu sediul social in Bucuresti, Bulevardul Poligrafiei, nr. 52-54, Birou BB1, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/14653/2018, avand Codul Unic de Inregistrare RO 39991570.
1.2. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial al Campaniei (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”).
1.3. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe www.saveo.ro.
1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior.
1.5. Mecanismul Campaniei, baza de date aferenta derularii Campaniei si managementul castigatorilor vor fi implementate, realizate si operate prin intermediul SC Etienne Distribution S.R.L.

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, pentru comenzi efectuate prin intermediul website-ului www.saveo.ro care comercializeaza Produsele Partcipante, denumit in continuare „Magazin Participant”.

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania se va desfasura in perioada: 06.04.2022- 30.04.2022, incepand cu ora 12:00 a zilei de 06.04.2022 inclusiv, pana la ora 23:59 a zilei de 30.04.2022 inclusiv (denumita in continuare “Perioada Campaniei”).
3.2. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public.

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PROMOTIONALE (MARCI SI AMBALAJELE PARTICIPANTE)

4.1. Marcile si ambalajele participante la Campanie, denumite in continuare “Produse Participante”, sunt produsele comercializate sub denumirea de Bickens, Brugal, The Famouse Grouse, Wild Turkey, Bulldog, Skyy, Espolon, Highland Park, Naked Grouse, in toate aromele si ambalajele disponibile.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Campania este deschisa participarii persoanelor fizice cu varsta de peste 18 ani, impliniti la data inceperii Campaniei, cetateni romani sau cetateni straini, rezidenti in Romania, sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania ( denumiti in continuare “Participanti”). Toate conditiile enumerate trebuie indeplinite la data inceperii Campaniei.
5.2. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:
a. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Organizatorului;
b. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) SC Coca-Cola Romania SRL;
c. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) The Coca-Cola Company;
d. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Agentiei Digitale si cei ai Agentiei Online;
e. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Magazinului Participant;
f. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti prepusi;
g. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care presteaza aceste servicii in interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor, si al oricaror imobile/locatii in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea. Se aplica prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajatii acestor prestatori o desfasoara, sau de timpul pe care il petrec in imobilele/locatiile in cadrul carora Organizatroul isi desfasoara activitatea;
h. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a. – g. de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);
i. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor cu varsta minima acceptata conform prezentului Regulament.

SECTIUNEA 6. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA.

6.1 In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele premii:
- 1 x Apple Watch 7;
- 1 x Airpods Pro;
- 1 x Xbox5;
- 1 x GoPro 10.
6.2. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea acestora in bani; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

SECTIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI.
7.1. Pentru a participa la Campanie, Participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:
a. Sa indeplineasca conditiile de participare stipulate in sectiunea 5 a prezentului Regulament Oficial;
b. Sa achizitioneze din cadrul magazinului online ww.saveo.ro, minim un Produs Participant in Campanie;

7.2. Inscrierea se realizeaza pe site-ul www.saveo.ro se realizeaza dupa cum urmeaza:
a. Participantul acceseaza site-ul www.saveo.ro;
b. Participantul comanda minim un produs in Campanie, completeaza campurile necesare pentru realizarea comenzii, finalizeaza comanda, ridica comanda de la serviciul de curierat sau personal, dupa caz, achita comanda in numerar sau prin sistemele de plati bancare.
c. In momentul finalizarii comenzii pe www.saveo.ro, care include cel putin un produs in Campanie, Participantul se presupune ca a citit Regulamentul Oficial al Campaniei si isi da acordul cu privire la participarea la Campanie si la condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal conform prezentului Regulament.
7.3 Un Participant unic, definit de acelasi numar de telefon, are dreptul sa efectueze oricate comenzi doreste, pe site-ul www.saveo.ro in intervalul de desfasurare al Campaniei si poate castiga un singur premiu din categorie. Pentru fiecare comanda pe www.saveo.ro in care se gaseste cel putin un Produs Participant, un participant unic va fi inscris in Campanie o singura data.
7.4 Comenzile pe www.saveo.ro, care cuprin produse din Campanie trebuie sa fie efectuate in Perioada Campaniei, respectiv 06.04.2022- 30.04.2022.
7.5 Castigatorii premiilor Campaniei vor fi extrasi prin tragere la sorti electronica, in decursul a 15 zile lucratoare de la data finalizarii Campaniei, prin intermediul unui program computerizat specializat de extragere aleatorie. Extragerea va fi anuntata public.
7.6 Pentru fiecare premiu se va extrage un castigator.
7.7 Participantii trebuie sa pastreze dovada efectuarii comenzii si a achitarii acesteia, necesare pentru validare.
7.8 Un Participant are dreptul sa castige un singur premiu pe toata Perioada Campaniei, indiferent daca s-a inregistrat de pe numere de telefon diferite.
7.9 Fiecare inscriere este validata preliminar la momentul efectuarii platii pentru comanda lansata pe www.saveo.ro.

7.10 Premiile Campaniei, astfel cum sunt acestea mentionate in Sectiunea 6 de mai sus, se vor trimite castigatorilor prin curier in termen de 90 zile lucratoare de la validare. Castigatorii vor fi contactati prin intermediul numarului de telefon de pe care s-a realizat comanda castigatoare pe www.saveo.ro, iar lista acestora va fi publicata pe site-ul www.saveo.ro/castigatori-campanie-coca-cola in maxim 30 zile lucratoare de la validarea castigatorilor.
7.11 Pentru ca un participant sa fie validat ca si castigator al premiului acordat prin tragere la sorti, se parcurg urmatorii pasi:
- Dupa extragerea castigatorilor, se va trimite cate un SMS sau se va efectua un apel telefonic pe numarul de telefon inregistrat in comanda lansata pe www.saveo.ro, oferindu-se informatii despre premiul castigat. Castigatorul trebuie sa trimita in scris pe [email protected], numele complet si adresa de expediere a premiului (judet, localitate, nume strada, tip strada, nr.strada, bloc, scara, etaj, apartament.).
7.12. Avand in vedere obligatia Organizatorului, conform legii aplicabile in Romania, de a face publice numele castigatorilor si premiile castigate de acestia, comunicarea datelor mentionate sus sunt conditii esentiale de validare a castigatorilor. Lista castigatorilor si a premiilor acordate va fi publicata, dupa validarea castigatorilor, pe site-ul www.saveo.ro/castigatori-campanie-coca-cola, in maxim 30 zile lucratoare de la validarea castigatorilor.
7.13. Prin semnarea documentului de primire a coletului care contine premiul, Organizatorul este eliberat fata de castigator de orice obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament Oficial.
7.14. comenzile efectuate pe www.saveo.ro si inscrise la Campanie de catre Organizator trebuie sa contina minim un Produs Participant. In cazul in care comenzile nu contin Produseloe Participante in Campanie, acestea nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.


SECTIUNEA 8. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII

8.1 Organizatorul implicat in organizarea prezentei Campanii nu isi asuma nici o raspundere si nu va fi parte in litigiile referitoare la disputarea dreptului de proprietate asupra comenzilor castigatoare aferente Produselor Participante. Existenta vreunui litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra capacelor/etichetelor Produselor Promotionale castigatoare nu va influenta acordarea premiului de catre Organizator Participantului care a revendicat premiul in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial si care a respectat procedurile de revendicare a premiilor prevazute de prezentul Regulament Oficial.
8.2 Prin participarea la Campanie, toti Participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.
8.3 Organizatorul implicat in organizarea prezentei Campanii, nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
8.4 Organizatorul Campaniei implicat in organizarea prezentei Campanii, nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru:
• Pierderile/intarzierile sau intreruperile neanuntate ale serviciului de telefonie, generate de retelele de telefonie mobila sau de oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului;
• Pierderile sau intarzierile efectuarii comenzilor online, generate de defectiuni tehnice independent de vointa Organizatorului;
• Derularea activitatiilor de mentenanta ce nu pot fi amanate, desfasurate de catre operatorii serviciilor de internet cat si a serverelor ce gazduiesc WEBSITE-ul, cat si alte servicii de care functionalitatea WEBSITE-ului este dependenta si nu poate functiona, daca prin aceasta, WEBSITE-ul nu poate fi accesat in vederea efectuarii inscrierilor in Campanie.
• Situatiile in care numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire, etc) sau daca adresa de e-mail completata in formularul electronic online la inscriere nu poate fi identificata (adresa de e-mail nu este corecta, etc), si ca atare Organizatorul nu va putea contacta participantul la Campanie.
• Situatiile in care numarul de telefon furnizat de participant nu poate fi apelat in timpul precizat, conform conditiilor din prezentul Regulament Oficial, din orice motive independente de vointa Organizatorului;
• Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi numar de comanda care a stat la baza alocarii unui premiu. In aceste cazuri va fi validat castigator acel participant care face dovada cumulativa ca:
a) detine e-mail-ul trimis in urma efectuarii comenzii online, continand numarul de comanda care a stat la baza alocarii premiului; si
b) este titularul datelor personale (nume, prenume, adresa) completate in formularul de comanda online si, atat pentru participarile prin WEB, cat si pentru participarile exclusiv prin SMS, al numarului/cartelei preplatite/abonamentului de telefonie mobila utilizat la inscrierea in Campanie;
• Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon folosite la inscriere;
• Pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei/ consumatorului care doreste sa se inscrie in Campanie sau cele cauzate de retelele de telefonie mobila;
• Intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;
• Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in Perioada Campaniei oricare dintre produsele Organizatorului neparticipante la Campanie.
8.5 Ordinea receptionarii inscrierilor este reprezentata de data calendaristica si ora (minute, secunde) serverului care receptioneaza aceste mesaje, indiferent de data si ora trimiterii mesajelor/inscrierilor.
8.6 Organizatorul are dreptul de a invalida comenzile online in scopul participarii care contin informatii false ori vadit eronate (de exemplu, dar fara a se limita la cod gresit) si care nu indeplinesc conditiile de validare.
8.7 Participantii vor suporta costurile de folosire a Internetului in cazul in care vor comanda online.
8.8 Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara comenzile online pentru inscrierea automata in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, comenzile online respective vor fi anulate.
8.9 Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.
8.10 Prin participarea la Campanie, Participantul si reprezentantul legal al acestuia (daca e cazul) declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu, urmatoarele:
a. Participantul si, dupa caz, reprezentantul legal al acestuia este/sunt singurul(ii) raspunzator(i) pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
b. Participantul si, dupa caz, reprezentantul legal al acestuia declara ca Participantul nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiior;
c. Participantul si, dupa caz, reprezentantul legal al acestuia, este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si Participantul poate face uz de acestea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur;
d. Participantul si, dupa caz, reprezentantul legal al acestuia este de acord cu prelucrarea datelor personale ale Participantului si, dupa caz, ale reprezentantului legal al acestuia, in conditiile si in scopul declarat prin acest Regulament Oficial.
8.11 Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:
a. nu sunt raspunzatori pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de garantie de utilizare pentru acestea;
b. nu sunt raspunzatori pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;
c. sunt exonerati de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand, dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
e. nu sunt raspunzatori de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.


SECTIUNEA 9. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

9.1 Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si societatile comerciale implicat in organizarea Campaniei se obliga sa respecte preverile legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv, în mod special, prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”).
9.2. Organizatorul este operatorul datelor cu caracter personal. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal în contextul organizării și desfășurării Campaniei.

Categoriile de persoane vizate

Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale următoarelor categorii e persoane vizate:
a) Participanții;

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrării a fost adăugat între paranteze atunci când se detaliază scopul prelucrării datelor cu caracter personal: consimțământ în conformitate cu art. 6 (1)(a) din GDPR, obligația legală a operatorului în conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR și interese legitime în conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):
a) organizarea și desfășurarea Campaniei și acordarea premiilor căștigătorilor (consimțământul persoanelor vizate);
b) plata impozitelor și a contribuțiilor relevante și raportarea către autoritățile publice competente, publicarea numelui câștigătorilor și a premiilor acordate, verificarea consimțământului pentru prelucrarea datelor minorilor atunci când prelucrăm aceste date pe bază de consimțământ; sau prelucrarea datelor părinților / reprezentanților autorității tutelare în cazul premiilor acordate persoanelor cu capacitate de exercițiu restrânsă (obligația legală a Organizatorului);
c) soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea Campaniei și acordarea premiilor; punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărarea în instanță și/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora; de asemenea, atunci când înregistra convorbirile telefonice. Înregistrarea convorbirilor ajută Organizatorul să gestioneze activitatea sa internă în departamentul relevant. De asemenea, aceste înregistrări pot fi folosite pentru a verifica modul în care au fost soluționate cererile adresate de petenți sau în cazul unor eventuale litigii / dispute legate de modul de gestiune a activității de marketing a Organizatorului. Inregistrarea se va face doar dacă Organizatorul va avea acordul interlocutorului (interesul legitim al Organizatorului);
d) activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislație (obligația legală a Organizatorului).
În cazul în care consimțământul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-și retrage acest consimțământ în orice moment. Participanții care refuză să comunice sau își retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea în Campanie nu vor fi eligibili să participe și să primească premiile oferite.

Sursa și destinatarii datelor cu caracter personal.Informatii pentru Participanti:
Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal pe care i le furnizeaza Participantii în mod direct, inclusiv prin intermediul Website-ului Campaniei.

Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal ale Participantilor către:

• partenerii Organizatorului, acționând fie ca operatori (cum ar fi Agenția de turism), fie ca persoane împuternicite (cum ar fi Agenția Digitala), implicați în desfășurarea și organizarea Campaniei și acordarea premiilor, notarilor publici / avocaților desemnați să acorde asistență pentru organizarea și desfășurarea Campaniei;
• furnizori ai serviciilor aferente activităților de marketing - agenții de marketing, societăți de furnizare a serviciilor de e-mail marketing;
• furnizori de servicii de curierat, telefonie mobilă;
• furnizorii de servicii de dezvoltare și mentenanță a paginilor web;
• furnizorii de servici de hosting web și centre de date etc.;
• autorități publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societăți din grupul the Coca-Cola Company, dacă dezvăluirea are la bază un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală, consimțământul sau interesul legitim).

Transferul datelor cu caracter personal
Nu se vor transfera datele cu caracter personal ale Participantilor decât în state aparținând Spațiului Economic European (SEE).

Durata de păstrare a datelor
Datele cu caracter personal sunt pastrate cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.
Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia, plus o perioadă suplimentară de minim 60 zile. Cu privire la datele câștigătorilor pentru care Organizatorul are diverse obligații de raportare și plată a taxelor și impozitelor, acestea vor fi păstrate pentru întreaga perioadă de arhivare conform regulilor financiar contabile, de minim 6 ani.

Drepturile persoanelor vizate
Conform legii, persoanele vizate beneficiaza de o serie de drepturi, în calitate de persoană vizată.
Începând cu data intrării în vigoare a GDPR, beneficiaza de următoarele drepturi:
a) Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obține de la Operator confirmarea că prelucrează datele lor cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept le permite să obțina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contracost orice copii suplimentare;
b) Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datele care sunt incomplete;
c) Dreptul la ștergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci când:
• acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate și sunt prelucrate;
• si-au retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și Organizatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
• datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
• datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante.
d) Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ. De asemenea se pot opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al operatorului, din motive care țin de situația dvs. specifică.
e) Restricționare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații:
• în cazul în care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care permite Organizatorului să verifice exactitatea datelor în cauză;
• în cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
• în cazul în care Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicita pentru o acțiune în instanță;
• în cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor lor în calitate de persoană vizată.
f) Dreptul la portabilitate: în măsura în care Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul să solicite Organizatorului să furnizeze datele lor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat (spre exemplu în format CSV). Dacă persoanele vizate solicita acest lucru, Organizatorul poate să transmita datele cu caracter personal ale acestora unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor menționate la punctele a)-f) de mai sus, persoanele vizate pot trimitre o solicitare utilizand urmatoarele date de contact:
În atenția: Responsabilului cu Protecția Datelor (DPO)
Adresa de Corespondență: Bulevardul Poligrafiei 52-54, Birou BB1, Complex Comercial Flora Bucuresti.
Email: [email protected]

De asemenea, persoanele vizate pot să-si exercite o serie de drepturi (cum ar fi dreptul de opoziție, de retragere a consimțământului) pentru prelucrările efectuate prin Website utilizând setările relevante, sau sau folosind datele de contact / mecanismele de comunicare disponibile în Website.

g) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considera că le-au fost încălcate drepturile:
Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania
[email protected]


SECTIUNEA 10. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

10.1 Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie. Incetarea Campaniei inainte de termen va fi facuta publica prin publicarea pe www.saveo.ro.

SECTIUNEA 11. LITIGII

11.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

SECTIUNEA 12. FORTA MAJORA

12.1 Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.
12.2 Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora. In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente:
- pierderea bazelor de date care contin codurile alfanumerice promotionale;
- avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a premiilor;
- erori in tiparirea codurilor alfanumerice promotionale, inclusiv produse prin eroare umana;
- tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;
- orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;
12.3 Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

SECTIUNEA 13. SESIZARI

13.1 In vederea sesizarilor de orice natura, Participantii la Campanie pot depune reclamatii in scris la adresa de e-mail [email protected] sau [email protected].

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

14.1 Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii si, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora, sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.
14.2 Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit pe www.saveo.ro, sau poate fi solicitat la prin e-mail la [email protected].
14.3 Prezentul Regulament Oficial a fost redactat de catre Etienne Distribution S.R.L., cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002.

Premiile au fost puse la dispozitie de Coca-Cola HBC Romania S.R.L.
Organizatorul concursului este SC. Etienne Distribution S.R.L.